Maikling Mga Tula

KALAHOK

Sa una ma’y nabigo

Luha mo ma’y tumulo

Tumayo ka’t lumaban

Loob ay mas tatagan.

128

maingay, masaya

Silid ng mga magaling

pinapangarap, inaasam

Newton

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s